EmailChoose Note

Instructions :Merk deg øyeblikket når nåden griper inn. Ikke la det passere upåaktet fordi du er uoppmerksom, og det går tapt. Det er en følelse av noe gåtefullt i dette øyeblikket, og dveler du ved det, vil du oppleve et hellig nærvær. Sørg for å være alene, ikke tenk på noe annet, stopp all aktivitet, ikke begynn å meditere, men gå rett inn i kontemplasjon, den tanketomme tilstanden
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se