EmailChoose Note

Instructions :Tenkningen må begrenses mer og mer til den opphører. Men kontemplasjon er ikke noe vi kan oppnå ved hjelp av viljen. Alt vi kan gjøre er å være passive og vente tålmodig. Lengsel, kjærlighet og årvåkenhet bør prege oss, og vi bør unngå alle former for anspenthet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se