EmailChoose Note

Instructions :På et visst punkt skjer det en forandring i bevisstheten – fra en viljesstyrt oppmerksomhet, dvs konsentrasjon, til en tilstand av passiv mottagelighet, dvs kontemplasjon. Dette skjer av seg selv, ved hjelp av nåden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se