EmailChoose Note

Instructions :Hvis vi har kommet tilstrekkelig langt, trenger vi verken en muntlig formulering eller et indre bilde for å fastholde oppmerksomheten. Vi kan begynne direkte med et tenkt, ordløst trykk mot hjertet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se