EmailChoose Note

Instructions :Når egoet er borte, vil også all følelse av hengiven tilbedelse eller mystisk fellesskap bli borte. For de forutsetter dualitet, en relasjon som forsvinner når det bare er én bevissthet tilbake - det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se