EmailChoose Note

Instructions :I denne tilstanden er ikke verden til stede i bevisstheten. Derfor er ingen av problemene vi forbinder med verden til stede. Ikke noe ego med personlige følelser og egne tanker er virksomt. Ingen indre konflikter forstyrrer det stille senteret.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se