EmailChoose Note

Instructions :En følelse av å bli løftet opp over alle verdslige bekymringer vil gjennomsyre oss som en etterglød etter denne opplevelsen. Den vidunderlige følelsen svinner hen igjen, men vi står ikke igjen forlatt og fortvilet. Aldri mer vil vi føle oss ensomme. Minnet om glimtet er i seg selv nok til å holde oss med selskap resten av livet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se