EmailChoose Note

Instructions :Et glimt har flere virkninger: det vekker sovende bevisstheter, setter mot i søkende bevisstheter, inspirerer oppriktige bevisstheter og stimulerer bevisstheter i vekst.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se