EmailChoose Note

Instructions :Vektlegging av mystisk innsikt, respekt for åndelig opplysning, ønsket om å være et personlig vitne for Guds nærvær – er i vår tid kjennetegn for religiøs fordypning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se