EmailChoose Note

Instructions :Gjentagen påkallelse av et hellig navn, med tillit til dets hjelpende kraft, vil etter hvert holde alle tanker borte slik at sinnet kommer inn i en vedvarende meditativ tilstand. I begynnelsen er det vi selv som bestreber oss på å gjenta, men på et mer viderekomment stadium er det det høyere selvet som står bak – mens vår rolle er passiv og mekanisk.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se