EmailChoose Note

Instructions :Når vi inntar rollen som upersonlig iakttager, er det bare for en stund, og fordi det er en praktisk hjelp midtveis i vår søken mot målet. For når vi har integrerert dette perspektivet fullt ut slik at det inngår i vår forståelse, holdning og handling, skjer det noe av seg selv: iakttageren og egoet med sin kropp og sin verden som blir iakttatt, smelter sammen med den fullendte bevisstheten.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se