EmailChoose Note

Instructions :Å stadig minnes det høyere selvet med kjærlighet og ærefrykt, å vende tilbake til tanken på det midt i verdens forstyrrelser – og la denne guddommelige tanken være en permanent bakgrunn for all annen tenkning, er en egen åndelig vei. Faktisk var det det samme Paulus lærte ut da han skrev: «Be uten opphør» og «Ta hver tanke til fange under lydighet mot Jesus Kristus.»
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se