EmailChoose Note

Instructions :Når vi har nådd dette nivået i vår åndelige søken, dreier det seg ikke lenger bare om å vende seg mot det høyere selvet når vi mediterer, men også om å holde dette fokuset uansett hva vi holder på med. På nytt og på nytt må vi vende oppmerksomheten tilbake hit...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se