EmailChoose Note

Instructions :Du bør forsøke å huske hvordan de indre og ytre omstendighetene var da glimtet kom til deg, og prøve å gjenskape dem en kort stund i deg selv og i dine omgivelser. Du må late som du er en skuespiller som opptrer i et stykke på scenen. Så må du tenke, føle og leve som om opplevelsen virkelig finner sted, som om glimtet virkelig er tilbake ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se