EmailChoose Note

Instructions :Vedaene forteller oss at hvis vi uten opphold husker og tenker på oss selv som ren ånd vil vi gjennomskue illusjonene og oppnå sannhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se