EmailChoose Note

Instructions :Grunnlaget for denne øvelsen er at når vi tenker på det høyere selvet vil det etter hvert bidra til at vi glemmer egoet...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se