EmailChoose Note

Instructions :Ikke bare alle andres fysiske kropper, men også vår egen, må vi tenke på som et objekt for bevisstheten...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se