EmailChoose Note

Instructions :Mens vi har den mystiske opplevelsen av et glimt, føler vi intuitivt at det er her vi hører hjemme, det er her vi kan fnne hvile.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se