EmailChoose Note

Instructions :Det som pågår i egoet ville bli mer synlig og lettere å vurdere dersom vi kunne heve oss over det en kort stund. Det er nettopp det et glimt muliggjør. Det gir oss klar sikt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se