EmailChoose Note

Instructions :Mens denne vidunderlige følelsen senker seg over oss, kommer det en klar og umiskjennelig følelse av at det høyere selvet nå har erstattet egoet. Fram til nå har vi adlydt kroppens og hjernens lover og følgelig vært delaktig i deres ynkelige begrensninger. Nå merker vi plutselig at en ny hersker har tatt egoets plass på tronen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se