EmailChoose Note

Instructions :Den innsiktsfulle søkeren vil gjennom hele livet holde seg til skriftene til de opplyste mestrene og gang på gang søke tilbake til dem. Deres verk er er det sanneste av alt, det pureste gull, ikke iblandet annet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se