EmailChoose Note

Instructions :Ordet ”leder” antyder at det finnes noen som ”ledes”. Men en åndelig leder av den sorten som beskrives her ønsker ikke å skape noen bevegelse der mennesker blindt følger etter. Det er nok å inspirere, å formidle visse idéer og innsikter, men å la menneskene arbeide videre med dette materialet slik de selv ønsker, uten at noen skal føle seg forpliktet til å bli medlem av noen organisasjon.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se