EmailChoose Note

Instructions :...Vi bør unngå å gi oppmerksomhet til andres feil og mangler, og fremfor alt bør vi aldri klandre dem for det. Vi bør heller vende vårt kritiske blikk mot oss selv - med mindre noen ber spesielt om vår mening. Hensikten med et selvkritisk blikk må være å korrigere, forbedre og fornye oss selv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se