EmailChoose Note

Instructions :... Jo før vi forstår at vanskene våre skyldes svakheter i vår egen personlighet, jo raskere vil de opphøre.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se