EmailChoose Note

Instructions :En stor lærer inspirerer elevene og påvirker dem uten å ta fra dem muligheten til å modnes inn i deres egen individuelle frihet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se