EmailChoose Note

Instructions :Hvis vi merker tegn til at et glimt kan være nært, vil det være galt å neglisjere tegnene bare fordi vi er opptatt med noe annet. Det er bedre å legge til side det vi holder på med og vente, avslappet og mottakelig, for å ta imot et mulig besøk.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se