EmailChoose Note

Instructions :Vis respekt for den indre kallelsen når den kommer ved å slippe det du holder på med. Slapp av, enten det dreier seg om et minutt eller en halv time. Vend deg bort fra verden og til ditt indre. Vær oppmerksom og lyttende, men med en passiv og mottakelig holdning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se