EmailChoose Note

Instructions :Når hjertet fylles av en følelse av et uvanlig og eterisk nærvær, er vår første plikt å slippe alt annet og besvare den. Vårt svar må ikke bare være umiddelbart, uten nøling eller spørsmål; det må også være varmt, kjærlig, takknemlig og fylt av glede.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se