EmailChoose Note

Instructions :Vårt ”jeg”, hemmet som det er av uvitenhet og begrensninger, er en liten affære sammenlignet med ”jeget” som leder oss opp og fram i vår åndelige søken; det jeget vi en dag må bli. Vårt personlige selv bør være foredlet og under vår kontroll. Ydmykt bør det knele for det høyere selvet. Da kan det også takknemlig ta i mot glimt av denne dagen. Det kan motta korte åpenbaringer som velsigner sinnet og fyller hjertet med intens fred...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se