EmailChoose Note

Instructions :Det som alltid er i bakgrunnen av alle tanker er bevissthet. Uten den kunne tankene verken oppstå eller eksistere, mens bevisstheten ikke trenger noe utenom seg selv for å eksistere.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se