EmailChoose Note

Instructions :Vår oppmerksomhet retter seg alltid mot en tanke eller en ting, en følelse eller en opplevelse. Hos de fleste har denne formen for oppmerksomhet tatt over hele bevisstheten; mens det hos den filosofisk erfarne er en bakgrunn som holder øye med oppmerksomheten og styrer den.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se