EmailChoose Note

Instructions :Filosofen har ingen synspunkter. Synspunkter har de som er avhengige av intellektet eller følelsene for å kunne bedømme noe. Filosofen baserer seg på intuisjonen, det høyere selvets stemme.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se