EmailChoose Note

Instructions :På samme måte som solen bare kan sees takket være sitt eget lys, kan sannheten bare oppfattes når den viser seg i vårt indre. Det vil si at det bare er nåden som kan gi oss innsikt. Det finnes ingen annen måte.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se