EmailChoose Note

Instructions :Finnes det en universell sannhet? Finnes det en lære som ikke bygger på individuelle meninger eller på spesielle forhold i en bestemt tidsalder eller et bestemt lands kulturelle nivå? Finnes det en lære som appellerer til universell erfaring og ikke til private fordommer? Vi svarer at det er det, men den er begravet under mye metafysisk tankegods, gamle tradisjoner og østlig overtro. Vårt arbeid har vært å redde denne læren fra sin døde fortid til fordel for vår levende nåtid. På disse sidene slår vi hull på falske forestillinger og viser hva som er ekte.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se