EmailChoose Note

Instructions :Når vi føler vårt egos litenhet mot det høyere selvets storhet, blir vi ydmyke. Derfor er det første rådet til de som verken føler det ene eller andre: utvikle ydmykhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se