EmailChoose Note

Instructions :Når vi har strevd både lenge og hardt, finner vi til slutt ut at jegets knute ikke lar seg knyte opp. Det er da vi må påkalle nåden og la den arbeide med oss, mens vi ikke foretar oss annet enn å gi vårt samtykke og akseptere metodene den tar i bruk.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se