EmailChoose Note

Instructions :Først når du ved hjelp av egne bestrebelser har nådd et visst punkt, vil de bli satt til side eller langsomt overskygges av en annen kraft – ditt høyere selv...Det er svært følbart når vi opplever den høyere kraften eller det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se