EmailChoose Note

Instructions :Den siste verdenskrigen markerte et vendepunkt i menneskehetens historie. Ut av dens smerte og terror vil noe bedre, både materielt og åndelig, bli født, og det er vår oppgave å være pionerer og hjelpe denne kommende tidsalderen ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se