EmailChoose Note

Instructions :Egoismen som forfalsker vår sanne følelse av væren og materialismen som forvrenger vår sanne følelse av virkelighet, er sykdommer det er vanskelig å kurere selv. Bare ved å påkalle en høyere makt i tillit og kjærlighet, enten den kommer til uttrykk i noen andre eller i oss selv, kan deres hypnotiske kraft bli brutt. Likevel er det våre egne bestrebelser må initiere helbredelsen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se