EmailChoose Note

Instructions :Sannheten vil bli gitt oss: vi vil ikke trenge å sulte hungre den. Men den vil bli gitt oss ut fra vår evne til å ta i mot den.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se