EmailChoose Note

Instructions :Når dette indre arbeidet har kommet langt nok, kan visse karaktertrekk bli sterkere eller tre fram for første gang. Blant disse er tålmodighet, godhet, stabilitet, likevekt, selvkontroll og fredsommelighet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se