EmailChoose Note

Instructions :På bakgrunn av vår egen natur og i overensstemmelse med den universelle planen, er vi under påvirkning av en strøm av faktorer fra fortiden som presser våre handlinger og tanker i en bestemt retning. Vi kan tro at vi helt uavhengig og fritt går i en spesiell retning. Vår manglende evne til å fatte hvor begrenset vår nåværende frihet er, er vår mest subtile illusjon.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se