EmailChoose Note

Instructions :Når alle våre ulike tanker begynner å fortone seg som objekter for ”jeget”, er det et velkomment tegn på at vi ikke lenger er like bundet til egoet som før.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se