EmailChoose Note

Instructions :Inntil vi innser at vår fiende er egoet selv med alle sine mentale og følelsesmessig baserte holdninger, vil vårt strev for å oppnå åndelig frihet bare gå i ring.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se