EmailChoose Note

Instructions :Vi kan bare holde fast ved en tanke om gangen ... Det vil si at bare fordi vi fastholder tanken på vårt personlige, separate ego er det nok til å hindre oss i å identifisere oss med det høyere selvet ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se