EmailChoose Note

Instructions :Egoet sitter ved siden av oss og håper å kunne lure oss umerkelig til å ta en gal avgjørelse og gjøre en feiltolkning, såfremt det kan hindre vår vekst mot sannhet. På den måten kan det opprettholde sitt eget liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se