EmailChoose Note

Instructions :Så lenge det lille selvet føler seg klokt nok til å ta alle beslutninger og løse alle problemer på egen hånd, vil det være en barriere mellom det og den Høyere Makt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se