EmailChoose Note

Instructions :Vi må bli fortrolige med at det personlige selvet, personen, egoet, er noe vår bevissthet har konstruert, og prøve å skape avstand mellom oss og det; frigjøre oss mer og mer fra det. Mens denne prosessen pågår kommer vi dypere inn i sannheten, og nærmer oss mer og mer opplysning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se