EmailChoose Note

Instructions :...Det største skillet mellom oss og dyrene er muligheten vi mennesker har til å få innsikt om sannheten og oppleve vår guddommelige kilde.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se