EmailChoose Note

Instructions :Ja, la oss erkjenne at mennesket beveger seg og virker med en animalsk kropp, men la oss ikke glemme at det tenker med en menneskelig hjerne og føler med et hjerte som er åpent for å vise kjærlighet og godhet. Og i dets indre er det noe som lengter etter åndelighet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Hvis vi vil bringe mer oppriktighet og integritet inn i våre liv, mer sannhet og visdom i våre tanker, mer godvilje og selvdisiplin i våre hjerter, vil ikke bare vi oppleve mer velsignelse; det vil også alle andre vi er i kontakt med.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se